Yeni girişimcilerin tercih ettiği ofis modeli olan paylaşımlı ofisler, geleneksel ofis kültürünü ortadan kaldırmaya başladı. Paylaşımlı ofis kültürü dünyada çok yaygın olmasına karşın, Türkiye’de ise yeni yeni oluşmaya başlamıştır. Paylaşımlı ofisler, bir çok farklı girişimciyi aynı ortamda buluşturarak, insan ilişkilerini de kuvvetlendirmektedir.

Türkiye’de paylaşımlı ofisler, Habita, Workinton ve Kolektif House gibi noktalardır. Bu noktalarda girişimciler bir araya gelerek, aynı çalışma mekanını kullanıp ve iş birlikteliği yaparak girişimlerindeki başarıyı arttırma planlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Nesil Girişimcilerin Paylaşımlı Ofisleri

Geleneksel Ofise Göre Paylaşımlı Ofislerin Avantajları

Paylaşımlı ofislerin maliyeti geleneksel ofislere göre daha uygundur. Paylaşımlı ofisler sadece uygunluğu yüzünden tercih edilmemektedir. Maliyeti fazla olsa bile, başarılı girişimciler tarafından yine de tercih edilirdi. Çünkü, bir girişimci için, paylaşımlı ofislerin içinde sunulan avantajlar, finansal maliyetten daha değerlidir.

Paylaşımlı ofisler, girişimcileri sıkıcı ve kasvetli ofis ortamından çıkararak, yaratıcılığı açığa çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Bu ofislerde girişimciler, diğer girişimcilerin çalışma ilkelerine tanık olarak, diğer girişimcilerin tecrübelerinden kendine bir şeyler katabilmektedir.

Paylaşımlı ofislerin kullanımının serbest girişimcilere sağladığı avantaj ise, farklı meslek gruplarının bir arada olmasıdır. Farklı meslek gruplarının bir arada bulunması, bazı konulardaki sorunları gidermek için fikir alış verişinde bulunarak, birbirlerine yardım edebilmelerini sağlamaktadır.

Yeni Nesil Girişimcilerin Paylaşımlı Ofisleri

Paylaşımlı Ofislerin Yaratıcılığı Arttırması

Paylaşımlı ofisler, sıkıcı ofis ortamlarını sevmeyen, özgür ruhlu kişileri bir arada bulundurmaktadır. Bu da insan ilişkilerinin artmasını ve kaliteli bir çalışma alanı sağlamaktadır. Kaliteli çalışma ortamı da yaratıcılığı arttırarak, başarıyı getirmektedir. Bir çok meslek grubundan insanlarla aynı ofis ortamında çalışmak, geleneksel ofis kültürüne göre yeni insanlar ile tanışma ve yeni çevrelere girebilme olanağı sunmaktadır. Yeni çevreler ve insanlar sayesinde girişimcilerin yaratıcılıkları, onlardan edindiği tecrübeler ile daha da artacaktır.

Paylaşımlı ofisler genellikle bireysel kişilerin tercih ettiği bir tarz olmasına karşın, son zamanda ise şirketler tarafından da tercih edilmeye başlanmıştır. Şirketlerin, çalışma verimini arttırmak ve müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak için ofis tercihleri paylaşımlı ofislerdir. Son zamanlarda paylaşımlı ofis kullanan şirketler ise genellikle reklam şirketleri ve ajanslardır.