Değişen dünya düzeni ve Sanayi devriminide geride bıraktıktan sonra enformasyon cağında yaşamamız itibari ile meswlek gurupları değişmemiş fakat değişkenlik göstermiştir buna bağlı olarak varolan popüler meslekler varlığını sürdürmeye devam etsede içerikleri faklılaşmış yahut alt guruplar oluşmuştur

En iyi meslekler sıralamasında ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bakarsak son beş yılda yine doktorluk ve avukatlık mezun olduğunuz anda iş sahibi olmanız açısından iyi birer meslek olsa da bunların faaliyet alanları farklılaşmıştır

Avukatlık ;

Avukatlık alanında uzmanlık sınırları değişmiş ve en çok ihtiyaç duyulan alan bilişim suçları avukatlığı olmuştur tamamen sanal satış sanal sosyal ağlar bunun nedeni olmakla birlikte değişen dünya da icra ya da boşanma avukatlarından daha çok ihtiyaç duyulur hale gelmiştir.

Son Beş Yılda Popüler Olan Meslekler  Nelerdir

Doktorluk ;

Doktorluk alanında ise uzmanlık alanları değişmiş sağlık sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda genel ihtiyaçlara göre şekillenerek en çok tercih edilen alan fizik tedavi uzmanları olmuştur.

Son Beş Yılda Popüler Olan Meslekler  Nelerdir

Reklamcılık ve Freelance İş ;

İletişim alanından mezun olanlar içerisinde reklamcılık ön sıralarda bulunmasına rağmen ,danışmalık hizmetleri veren iletişimciler blogger olan iletişimciler free lance çalışma ortamıda benimsenerek okul aile ilişkileri gibi alt guruplar oluşturarak popüler bir iş alanı haline gelmiştir.

Psikiyatri ;

Son beş yılda ortaya çıkan diğer bir farklı meslek gurubuda psikoloji alanında olmuştur strein yoğun olduğu mega kentlerde psikoloji uzmanlığı endüstriyel psikoloji olarak ayrılmış ve hızla yükseliş kaydetmiştir.

8549600 – man by the psychologist

En iyi meslekler Türkiye  sıralamasında da bu meslek başlıkları değişiklik göstermemiş ve son beş yılda meslek isimleri aynı kalsa da alanlarında büyük faklılıklar olmuştur  , satış pazarlama ağında ise yine popüler meslek gurubu olmaya devam etmekle birlikte son beş yılda yeşil pazarlama diye bir alan eklenmiş doğal ve organik ürünlerin pazarlama ve satışı ön sıralarda yerini almıştır.

Önü açık meslekler  olarakta üniversiteye geçiş sınavlarında danışman ve ekonomistlerin açıklamaları ile yine bu bahsettiğimiz meslek gurupları nın isimleri geçmektedir. Enerji çevre ve iş idaresi konusu son yüzyıla damga vurduğundan meslek guruplarının alt yapısını uzmanlık olarak yine bu başlıklar oluşturacak ve gelişerek devamı sağlanacaktır.