Büyük şirketlerin en önemli özellikleri araştırıldığında, şirketlerde sadeliğe verilen önem dikkat çekmektedir. Şirketlerin yapıları incelendiğinde şirketler büyüdükçe karmaşıklaştıkları gözlenmektedir. Bu karmaşıklık şirketin amacından şaşmasına sebep olur. Şirket büyümesi sadeliğin korunması ile daha güvenli ve daha kolay olur. Şirket liderleri bu büyümeyi sağlamak için başlangıçtaki hedeflerini koruyarak ve bu hedeflere sadık kalarak sadeliği sağlamakta ilk adımları atmış olurlar.

Sadeliğin İş Dünyasındaki Önemi

Sadelik Nedir Sorusu 

Sadelik soyut bir kavram olarak kaldığı için şirket liderlerinin sadelik hakkındaki görüşleri farklılık göstermektedir. Bazı liderler sadeliğin şirketin büyümesi yolunda bir engel olduğu görüşündedir. Bu liderler şirketi karmaşık hale getirerek büyümenin sağlanabileceğini düşünürler. Oysa ki büyümek sadece kar elde etmek, gelirleri artırmak değildir. Şirkette yapılacak işlemlerde oluşacak gereksiz süreçleri yok etmektir. Yani buradan anlaşılacağı üzere sadeliği esas almış şirketler zamanlarını boşa şeylerle kaçırmayıp, tüm zamanlarını ve tüm enerjilerini yaptıkları işte değerlendirmeyi başarırlar.

Sadeliğin İş Dünyasındaki Önemi

Aşırı Karmaşıklık Başınıza Ne Gibi Dertler Açar

Şirketler büyüme gösterdikçe ve eleman sayısını arttırdıkça, şirketlerdeki karmaşıklık artmaya başlar. Bu karmaşıklık şirkette ileriye dönük yatırım ve gelişim için hareket yapma olanağını engeller. Ancak çoğu şirket bunu anlayamayıp daha çok gelişmek için karmaşıklaşmayı tercih ederler. Bunu sağlamak için sürekli işçi alımı, yeni yazılım  denemeleri gerçekleştirirler. Bu durum şirkette alınması gereken kararlarda süre olarak uzamalara sebep olur. Bu durumda hem şirket hem çalışanları kötü yönde etkilenirler. Tabi bu durum müşteriye de yansır. Müşteri karmaşık olan bu şirket ürünlerini onlara da karmaşık geleceği için tercih etmezler.

Sadeliğin Sağlanması İçin Birkaç Tavsiye

Her şirketin yapısı, çalışma şekli farklı olduğu için sadelik konusunda uygulamalar farklılık gösterecektir ancak birkaç yol tüm şirketlerin sadeliği yakalamasında onlara yardımcı olacaktır. Bunlara değinmek gerekirse:

1. Hedeflerinizi Belirleyin

Öncelikle şirket liderleri, şirketin asıl hedeflerinin neler olduğunu belirlemelidir. Bunlar üzerinde yoğunlaşılarak, bu hedeflerden şaşmadan bir çalışma planı çizilmelidir. Bu hedef listesinin oldukça kısa olması gerekir çünkü liste büyüdükçe karmaşıklık ortaya çıkacaktır.

2. Önünüzdeki Engeller Neler Bunları Tespit Edin

Liderler şirkette yavaşlamaya neden olan şeyleri ve sorunlu durumları tespit etmelilerdir. Bu sayede karmaşıklığa, sorun çıkmasına neden olan noktaları yok edeceklerdir.

3. Kendiniz İçin Uygun Bir Strateji Bulup Bunun Uygulanması

Engelleri nasıl aşabileceğinizi tespit edip bunların üzerinde nasıl bir çalışma izleneceğinin belirlenmesi gerekir.

Bu adımlar doğru şekilde sonuçlanırsa sadelik yolunda adım atılmış olacaktır.