Petrol Fiyatları Yenilenebilir Enerjiyi Nasıl Etkileyecek?

2014 yılından günümüze, petrol fiyatlarında çok ciddi düşüşler yaşanıyor. Bazı enerji uzmanlarına göre düşen petrol fiyatları yenilenebilir enerjiyi olumsuz yönde etkileyecek; bu uzmanlar yenilenebilir enerjiye olan ilginin, düşük fiyat politikası sayesinde tekrar fosil yakıtlara kayacağını iddia ediyorlar. Petrol fiyatlarının düşmesinde en büyük etki sahibi olan Suudi Arabistan’ın istediği de tam olarak bu. Peki Arapların bu politikası tutacak mı? Petrolden alternatif enerjiye doğru kayan yatırımcı ve tüketici ilgisi petrole yeniden dönecek mi?

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2 Ekim 2015’te yayımladığı Orta Vadeli Yenilenebilir Enerji Sektörü Raporuna göre Suudi Arabistan’ın bu politikası sonuç vermeyecek. Raporda, 2020 yılına kadar elektrik üretimindeki artışın en önemli kaynağının yenilenebilir enerji olacağı belirtiliyor. Raporla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan UEA İcra Kurulu Yöneticisi Fatih Birol, düşük fiyatların fosil yakıt hakimiyetini sağlamlaştıracağı beklentilerinin aksine, petrole yapılacak yardımların geçen yıla göre yüzde 20 azalacağını ifade etti. Bu oran, petrol tarihindeki en büyük düşüş anlamına geliyor.

Öte yandan, sermaye sahiplerinin yatırım tercihlerini yenilenebilir enerji lehine kullanmaları için birçok neden bulunuyor. İlk neden olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlenmesi göze çarpıyor. Bu, yenilenebilir enerji arzının güvene alınması demek. Petrol üreticisi ülkelerdeki iç savaş ve politik kaoslar göz önünde bulundurulduğunda enerji arzının güvenliği hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi.

Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların baskıları da temiz enerji çalışmaları için önemli bir itici kuvvet oluşturuyor. Karbondioksit oranını azaltmak, insanlığın ortak sorumluluklarından birisi haline geldi. Bu durumun tek çözümü ise fosil yakıt tüketiminden bir an önce vazgeçmek, en azından makul ölçülerde azaltmak

2014 yılında yenilenebilir enerji güç kapasitesi, toplam kapasitenin yüzde 45’ini karşılıyor. Toplam elektrik üretiminin ise yüzde 22’si yenilenebilir kaynaklı. Uluslararası Enerji Ajansının raporuna göre bu oran 2020 yılının sonunda yüzde 26’ya çıkacak. Raporda belirtilen yenilenebilir enerjinin gelişmesinin önündeki engeller ise şunlar; gelişmiş ülkelerdeki benimsenen politikalar, enerji piyasasındaki belirsizlikler ve gelişmekte olan ülkelerdeki finansman sorunları.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın Aralık 2014’te yayımladığı rapora göre ülkemizin 2023 yılı hedefleri şunlar;

  • 34 000 MW hidroelektrik kapasitesi
  • 600 MW jeotermal kapasitesi
  • 5 000 MW güneş enerjisi kapasitesi
  • 1 000 MW biyokütle kapasitesi
  • 2 0000 MW karasal rüzgar enerjisi kapasitesi

2023 yılına kadar toplam 60 000 MW yenilenebilir enerji kurulu gücünün devreye girmesi planlanıyor. Bu hedeflerin tutturulması halinde toplam;

  • 91 800 GWs hidroelektrik
  • 50 000 GWs rüzgar
  • 5 100 GWs jeotermal
  • 8 000 GWs güneş enerjisi
  •  4 500 GWs biyokütle

kaynaklı enerji üretimi olacak. Toplam yenilenebilir enerji üretimi ise 160 bin GWs olacak. Bu, 2023 yılındaki toplam enerji tüketiminin yüzde 37’sine denk geliyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin