İTÜden Girişimcilik YarışmasıTürkiye’de son yıllarda üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik birçok çaba sarf edilmekte. Üniversite bünyesinde kurulan teknokentler, devlet tarafından desteklenen projeler derken şimdi de Türkiye’nin sanayileşmesini sağlamak için yeni bir konsept ortaya çıktı; girişimcilik yarışmaları. Bu yarışmalardan birisi de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından organize edilmekte. Toplam ödülü 1 milyon TL’yi bulan yarışmanın amacı Türkiye’de inovasyon temelli sanayiyi geliştirmek. İnovatif çözümlere sahip projelerin ödüllendirileceği yarışma, sadece kazananları ödüllendirmekle kalmıyor aynı zamanda çok önemli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri de veriyor.

Yarışmanın 2 ayrı başvuru süreci bulunmakta, 1. etap başvuruları  13 Mart itibariyle sona erdi ancak 2. etap başvuruları 12 Hazirana kadar devam ediyor. İTÜ Çekirdek, doğrudan jüri karşısında sonuca ulaşılan klasik yarışmalardan biraz farklı, süreç bayağı uzun sürmekte. İnovatif bir çözümü olan ve bu çözümün ticarileşebileceğini düşünen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış herkes yarışmaya başvurabilir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı dahi aranmıyor. Başvuru, yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılmakta. İlk eleme online değerlendirme şeklinde olacak, bu değerlendirmeyi geçen adaylar sunumlarını yapmak üzere İTÜ Teknokent’e davet edilecek. Burada jüriye sunumlarını yapan adayların projeleri; özgünlüklerine, ticarileşebilme durumlarına ve yarışmanın amaçlarına göre değerlendirilecek daha ve sonra İTÜ Çekirdek’e kabul edilen projeler ilan edilecek.

İTÜ Teknokent’e bağlı Kuluçka Merkezinde, yarışmaya kabul edilen adayların projelerini geliştirmeleri için çeşitli sunumlar ve eğitimler yapılıyor. Yarışma organizatörleri bu eğitimlere %80 oranında katılımı şart koşmakta. Ayrıca merkezde bulunan temel laboratuvarlar yarışmacılara açık ve ihtiyaç duyulması halinde ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarların da kullanılabileceği belirtilmekte. Ön kuluçka döneminin sonunda finalistler belirlenecek ve bu finalistler yarışmanın son aşaması olan Big Bang’a katılmaya hak kazanacaklar. Bu aşamada sahne sunumu yapacak olan yarışmacılar; medya, bilim adamları, potansiyel müşteriler ve sektör ortakları ile bir araya geliyorlar -ki bu durum girişimciler için bulunmaz bir fırsat; sektöre atılmak isteyen girişimciler için tam bir networking imkanı.

Toplam sermaye desteği 1 milyon TL olan yarışmanın büyük ödülü 100 bin TL ve İTÜ Teknokent’te 1 yıl boyunca ofis kullanım hakkı. 3. yılını dolduran yarışma kısa tarihine rağmen birçok başarı hikayesine ev sahipliği yaptı, bugüne dek ödül alan 13 projenin 11 tanesi şirketleşti ve bu şirketler ticari faaliyetlerine halen devam etmekte. 3 yıl boyunca 5 milyon TL sermaye desteğinin sağlandığı yarışmada verilen toplam ödül tutarı 735 bin TL. Yarışmaya katılan projeler Avrupa Birliği Ar – Ge fonundan 300 bin TL destek aldı.