İş Kur, hem engelli hem de eski hüküm yemişleri girişimci yapmak amacı ile elli bin Türk Lirası bir hibe vereceğini açıkladı. Konu ile alakalı başvuru işlemleri 2017 senesinin son ayı içerisinde sona erecek. 11 Aralık müracaatın son günüdür. İş sahibi olmak isteyen hem engelli hem de hükümlü girişimcilerin destekleneceği hibe bu sefer on dört bin Türk Lirası artırıldı. Geçmiş senelerde otuz altı bin Türk Lirası alarak verilen hibe, artık elli bin Türk Lirası olarak verilmeye başlıyor. İş Kur, iş sahiplerinden yaptığı kesintiler ile tahsilde bulunduğu İdari Para Cezaları Fonu içerisinden bu ödemeleri yapacağı açıklandı.

Komisyon Değerlendirmesine Tabi Olacak

İş Kur, resmi internet sitesi üstünden bir açıklama yaptı. Açıklamada, hem engelli hem de eskiden hüküm yemiş olanlara has bir hibe olan projeden yararlanmak isteyen tüm girişimcilerin başvuruları bir komisyon tarafından değerlendirilecek bilgisi yer aldı. Girişimci olarak gerekli vasıfları taşıyan girişimciler, son güne kadar başvurularını yaptıktan sonra kurulan komisyonda durumları tetkik edilecek denildi. Süresi içerisinde başvurularını il merkezlerinde bulunan İş Kur Merkezlerine yapmak gerekiyor.

Başvuru Şartları Site Üstünde

Hem başvuru şartları hem rehberi hem de formları ile alakalı her türlü ayrıntı sitedeki açıklamada yer aldı. Engelli yurttaşlarda aranan vasıflar arasında; hem bedensel hem zihinsel hem ruhsal hem duygusal hem de sosyal kabiliyet kaybı sebebi ile iş yapma gücünün en alt seviyede yüzde kırk olması gereken Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları ile belgelendirmeleri aranmaktadır. Engelli belgesine sahip olanların aynı zamanda iş kur kaydının bulunması gerekir. Bu kişilerin on sekiz yaşından gün almış olmaları şartı da getiriliyor. Ne sebep ile olurlarsa olsunlar emekli olma durumlarının olmaması aranan bir diğer şarttır. Bir sonraki şart ise kendi şahsi iş yeri ya da işletmelerinin olmamasıdır. İşin kurulacağı il sınırlarında oturma şartı da vardır. Girişimde bulunanların eğitim programına ait bir sertifikaları da bulunması gerekmektedir.

Eski hüküm yemiş kimseler için de aynı şartlar söz konusudur. Sadece farkı, bir seneden çok ceza yemiş olmak gelir. Hangi suçtan oluşa olsun tekrar ya da ilk defa olmak üzere devlet memuriyetine mani bir durumlarının oluşması şartı aranmaktadır. Cezası tehir edilen ya da denetimli serbestlik alanlar da bu kapsama girmektedir.