İnsan Hayatında Ticaret ve Girişimciliğin Yeriİnsanoğlu yaşayabilmek için çeşitli şeylere ihtiyaç duyar. Yemek, içmek, barınma, hastalandığı zaman tedavi olmak, giyinmek, ısınmak gibi doğal ihtiyaçlar ile ulaşım, haberleşme, gezi, tatil, dinlenme, eğlenme vb. gibi en direk ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için emek harcayarak ihtiyaçlarını karşılayacak belli bir bedeli kazanmak zorundadır. Bu durum ilk insandan günümüze değin devam etmektedir. Tarih değiştikçe, teknoloji ilerledikçe insanların ihtiyaçları azalmak yerine artmış ve çeşitlenmiştir. Artık insanlar sadece yeme, içme ve barınmaya ihtiyaç duymuyorlar. Bunlarla beraber, elektrik, su, telefon, internet, mobil teknolojiler gibi hayatın devamlılığı için gerekli olmayan ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu yüzden bireyler daha çok çalışmak ve sonu olmayan ihtiyaçlarını karşılama eğilimine girerler.

İşte bu noktada Ticaret denilen olgu insanlara ihtiyaçlarını karşılamaları için seçenekler sunan bir hizmettir. Bu hizmeti çeşitli riskleri, sermayeyi ve emeği bir araya getirerek belli ürün ve hizmetleri bir bedel karşılığında sunan kişiye girişimci, kar etmek amacıyla yaptığı bu ticari faaliyete de girişimcilik denir. Girişimci ve Girişimcilik faaliyeti tarih boyu insanlar ile beraber var olmuştur. İnsanlara ihtiyaçlarını en pratik ve kolay şekilde sunmayı sağlayan girişimcilik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yapılan birçok arkeolojik kazıda ticaretin binlerce yıl geriye dayandığı artık biliniyor.

Eğer Ticari faaliyetler ve girişimciler olmasaydı, insanlar yaşamlarını sürdürecekleri ihtiyaçları kendileri üretmek ve karşılamak zorunda kalacaklardı. Bu durum başlı başına imkânsızdır. Çünkü tarihin ilk zamanlarında insanların ihtiyaçları günümüze göre daha az olmasına rağmen bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde emek sarf edemiyorlardı. Örneğin tarım ile uğraşan bir kişi aynı anda hayvancılıkla ile de uğraşamadığından belli imkânlardan mahrum kalmaktadır. Para bulunmadan önce insanlar ürettikleri ürünleri ihtiyaçları olan başka ürünlerle takas ederek bir nevi ticari faaliyet içinde bulunmuşlardır. Buda gösteriyor ki ticaret yapmak için para gerekli değildi üstelik Ticaret ve Girişimcilik insan ile beraber var olan önemli bir unsurdur.

İnsanların ihtiyacı olan bir ürünün farklı firmalarca sunulması o üründe rekabeti doğurur. Ticari rekabet, girişimciliğin doğasında bulunmaktadır. Bu tüketiciler için fiyatın düşmesi ürünün kalitesinin artması anlamına gelmektedir. Girişimcinin aldığı ve risk olarak tabir edilen durumda budur. Çünkü rakiplerin piyasaya hâkim oldukları bir üründe başarılı olup olmamak alınması gereken bir risktir. Ticaret ve Girişimcilik medeniyetleri şekillendiren yegâne unsurdur. Bu unsurda girişimcilerin aldığı riskler ile başarılabilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin