4857 sayılı iş kanununun 7. maddesinde 2016 yılının Mayıs ayında yapılan değişiklikler ile geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilmektedir. Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığı ile bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile kanunda yer alan maddeler doğrultusunda kurulabilir.

Geçici iş ilişkisi ile işçi sağlama sözleşmesi, belirlenen hallerin devamı süresince; mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın, diğer durumlarda ise en fazla dört ay süre ile kurulabilmektedir. Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlindeki durumlar haricinde, geçici iş ilişkisi toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işverenler, belirtilen sürenin sonunda aynı pozisyon için altı ay geçmediği sürece yeniden geçici işçi çalıştıramaz. Geçici iş yasasının 29. maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamamaktadır.

Geçici iş yasası kapsamında, geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçmemelidir. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilme opsiyonu bulunmaktadır. Geçici iş yasası ile, geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz. Geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştıran işveren; işin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine ve haklarına sahiptir. İşverenler aynı zamanda, geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam bürosuna derhâl, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı yükümlüdür. Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi halinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumlu bulunmaktadır. Geçici iş ilişkisi yasası ile düzenlenen hak ve yükümlülükler belirtilen fıkralara göre uygulanmak zorundadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin