Üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen 1999 yılında yaşadığımız büyük deprem ve sebep olduğu acılar belleklerimizde hala canlılığını koruyor. Bu felaketin ardından deprem bilimciler İstanbul için tehlike çanlarının çalmaya başladığı ve oldukça büyük bir depremin giderek yaklaşmakta olduğu konusunda bizleri sürekli uyarmaya devam ediyorlar. Bilimsel veriler eşliğinde yaptıkları bu uyarılar ne yazık ki bir ihtimal değil beklenen bir gerçek. İstanbul gibi büyük bir metropolde 7’nin üzerinde bir depremin yol açacağı zararları, can ve mal kayıplarını düşünmek bile korkutuyor. Uzmanlar geç kalınmadan önlemler alınması gerektiğini yıllardır söylüyorlar. Bu sebeple, İstanbul genelinde kentsel dönüşüm projesi adı altında büyük bir faaliyet başladı. Şehir adeta kocaman bir şantiyeye dönüşmüş ve deprem yönetmeliği tüzüğüne uygun olarak yeniden inşa edilme sürecine girmiş durumda.

Dask Nedir Biliyor musunuz?

Şu anda özellikle İstanbul büyük risk altında görülse de ülkemiz genelde deprem kuşağında yer aldığı için Doğal Afet Sigortaları Kurumu binalara zorunlu deprem sigortası yapılmasını istemektedir. Bu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu güvencesiyle deprem nedeniyle oluşan hasarların binanıza vereceği zararları teminat altına almak için yapılan zorunlu bir sigorta poliçesidir. Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi hasarlara karşı binanızı güvenceye almayı amaçlamaktadır. Zorunlu deprem sigortası kısaca DASK olarak adlandırılmaktadır. DASK genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Deprem sigortası yaptırmak ülkemiz koşullarında büyük önem taşımaktadır. Böylelikle, olası bir deprem felaketinin ardından binanız tamamen ya da kısmen zarar görmüş olsa da teminat altına alınmaktadır. Üstelik bu sigortanın taksitli ve peşin ödeme imkânı ve yenilemelerde indirim fırsatı sağlamak gibi avantajları da bulunmaktadır.

Günümüz imkânları ile maalesef doğal afetlerin önüne geçmiyoruz. Ancak bazı önlemler alarak canımızı ve malımızı elimizden geldiğince korumak ve bu zorlukları en az zararla atlatmak elimizde. İş işten geçtikten sonra başımızı taştan taşa vurmamak için bir an önce harekete geçmeliyiz. Ancak bu sayede deprem öncesindeki yaşam standartlarımızı koruyabiliriz. Unutmayalım ki mal canın yongasıdır.

Dask Nedir Biliyor musunuz?