Bankacılık Etik İlkeleri güncellendiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 19 Haziran 2014 tarihli kararı ile güncellenen Bankacılığı Etik İlkeleri, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 20 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bankacılık Etik İlkeleri, “bankacılık mesleğine ve sektörüne duyulan güvenin daha da güçlendirilmesi, sektörün paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve teknolojik gelişmelerin dikkate alınması” amacıyla güncellendi. Bankaların ilgili ilkelere uymaması halinde cezai yaptırım uygulanacağı maddesi de eklenen yenilikler arasında yer alıyor.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “TBB’nin en çok önem verdiği konu, bankacılık sektörünün büyümesi ve ekonomik faaliyetin sürekli ve istikrarlı bir şekilde finanse edilmesidir. Bunu gerçekleştirmenin yolu bankaların özkaynaklarının yüksek, sektöre duyulan güven ve itibarın sağlam olmasından geçiyor. Ulusal ve küresel gelişmeler yanında, teknolojideki değişme ve yaşanan tecrübeler de dikkate alınarak yaptığımız bu güncellemeyle, Etik İlkelerin sektörün tamamında uygulanması ve benimsenmesi sayesinde, sektöre duyulan güven ve itibarın olumlu yönde destekleneceği kanaatindeyim.”

Sektörün saygınlığı daha iyi korunacak

Bankacılık Etik İlkeleri’ne, kamu yararının gözetilmesi doğrultusunda “Terörün Finansmanı ile Mücadele” ilkesi eklendi. Buna göre bankalara, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması ve yolsuzlukla mücadelede bankalar arası ya da diğer kuruluşlarla işbirliği yapma ve buna karşın önlem alma yükümlülüğü getiriliyor. Rekabet Hukuku’nun gerektirdiği ortamın bankalar tarafından gözetilmesi ve bankacılık sektörü saygınlığının korunmasına ilişkin çaba sarf edilmesi, kamu yararı başlığı konusunda düzenlenen yeni maddeler olarak yer alıyor.

‘Şikayet’ değil ‘başvuru’

Etik ilkelerinde yapılan değişiklikle, “müşterilerin bilgilendirme hususu” özel olarak ele alınarak, bankalara bir ürün ya da hizmeti müşterilerine önermeden önce, müşterilerinin durum ve ihtiyaçlarını değerlendirmesi prensibi getirildi.

İlkeler arasına, müşterilerin bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili talep ve beklentilerinin, “şikâyet” ve “eleştiri” olarak değil; “başvuru” olarak algılanması ve her türlü beklentinin kısa sürede değerlendirilmesi ve çözümlenmesi hususu da dâhil edildi. Tüketiciyi koruyan bu değişikliklerin yanı sıra bankacılık sektörü çalışanlarının, müşteri sırrını korumasına yönelik sorumluluklarına da özel bir atıf yapıldı.

İlkeler bankacılık sektörünün genelini kapsıyor

Bankacılık Etik İlkeleri, Genel Hükümler başlığı altında belirtildiği üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ni (TKBB) kapsıyor. Sektörel faaliyetlerin yerine getirilmesinde “dürüstlük ilkesine bağlı kalınmasına” özel vurgu yapılan değişiklikle sektör bir bütün olarak ele alınıyor.

Güncellenen Bankacılık İlkelerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin