2015 İK trendi: Yetenek YönetimiPERYÖN 2014 Yılı Değerlendirme Anketi’ne göre İK departmanları 2015’te “Yetenek Yönetimi ve Liderlik eğitimlerine” daha çok zaman ve kaynak ayıracak. En çok işe alım perakende sektöründe beklenirken, ilaçta işten çıkarmalar olacak. İş Sağlığı ve Güvenliği 2014’te İK’nın en çok zaman ve kaynak ayırdığı üçüncü konu iken, 2015’te öncelikler listesinde yer almadı.
Hızlı tüketim, üretim, yapı ve inşaat, profesyonel hizmetler, finansal hizmetler, lojistik ve üretim sektörlerinden olmak üzere farklı sektörlerden Türkiye’nin önde gelen 43 şirketinin katılımıyla ve Towers Watson işbirliğiyle gerçekleştirilen PERYÖN 2014 Yılı Değerlendirme Anketi’ne göre 2014’te İK profesyonelleri en çok İşe Alım/Seçme ve Yerleştirme (%63), Yetenek Yönetimi (%33) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem ve Uygulamaları’na (%23) zaman ayırdılar. 2015’te Performans Yönetimi gündeme girerken, İş Sağlığı ve Güvenliği gündemden çıkıyor. İşe alımda Perakende (%65), işten çıkarmada İlaç sektörleri ilk sırada yer alıyor. 2015’te İK birimleri en çok Yetenek Yönetimi ve Elde Tutma ile Liderlik konularına zaman ayıracak.

2015’te “yetenek savaşı” sürecek

PERYÖN Başkanı Sevilay Pezek Yangın, 2015 yılı İK gündemine ilişkin tahminlerini şöyle sıraladı: “2015’te kurumların gündeminde Yetenek Yönetimi yerini koruyacak ve şirketlerin yetenekleri kapmak konusundaki yarışı sürecek. Bu nedenle sosyal medya ve ‘İşveren Markası Yönetimi’ ön plana çıkacak. İK’nın şirketin iş hedefleri ve insan yönetim ihtiyaçlarını takip edebilmesi ve proaktif hareket edebilmesi için İK stratejik ortaklık konusu yine 2015’in de trendlerinden olmaya devam edecek. Olumlu düşünme ile karıştırılan fark yaratan pozitif psikoloji ve yönetim uygulamaları önem kazanacak. Dijitalleşen iş yaşamının en önemli gerekliliği olan değişim yönetimi önemini korumaya devam edecek. Son olarak İK yönetimiyle ilgili sistem ve süreçlerin etkinliğini ölçme, izleme, karşılaştırma, bilgiyi analiz etme ve daha etkin ve verimli süreçler geliştirme ihtiyacı nedeniyle karar destek sistemleri, İK metrikleri ve ölçmenin de 2015’te öne çıkacak konular arasında olacağını düşünüyorum.”

Yüzde 50’ye göre 2015 daha iyi bir yıl olacak

Katılımcılar ankette büyüme açısından gelir, kar, pazar payı veya çalışan sayısı verilerine göre iş sonuçlarını da değerlendirdi. İş sonuçları doğrultusunda katılımcıların yüzde 44’ü 2014’ün 2013’e göre daha iyi bir yıl olduğunu belirtti. Katılımcıların yarısı da 2015’in 2014’e kıyasla daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor.

İK departmanları 2014’te en çok “İşe Alım”a zaman ayırdı

Ankette katılımcılara İK birimlerinin 2014’te en çok zaman ayırdıkları konular ve 2015 tahminleri soruldu. Buna göre 2014’te katılımcılar en çok İşe Alım/Seçme ve Yerleştirme (%63) ile Yetenek Yönetimi (%33) en çok zaman/kaynak ayırdı. İş Sağlığı-Güvenliği Sistem ve Uygulamaları (%23) ise 2014’te İK departmanlarının en çok zaman/kaynak ayırdığı üçüncü konu oldu. 2015’te ise katılımcılar Yetenek Yönetimi ve İşe Alım/Seçme/Yerleştirme’ye eşit zaman ayıracaklarını tahmin ederken, İş Sağlığı ve Güvenliği, 2015’te kaynak ayırılacak konular arasında sayılmıyor. Onun yerini üçüncü sırada Performans Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulamaları alıyor.

2015’te kaynak ayrılacak 5 yeni konu

2014’te kaynak ayrılmayan ancak 2015’te kaynak ayrılması planlanan konular ise
• Çalışanlarla İletişim
• Yedekleme Planları
• Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları
• İşveren Markası Çalışmaları
• Bağlılık/Memnuniyet vb. Anketler ve Eylem Planları
olarak sıralanıyor.

2015’te en çok işe alım “Perakende”de en çok işten çıkarma “İlaç”ta bekleniyor

Katılımcılara işe alım ve işten çıkarma konularında hangi sektörlerin öne çıktığına ilişkin görüşleri de soruldu:
• Katılımcıların yüzde 65’i işe alımda en çok Perakende sektörünün öne çıktığını belirtti. Onu yüzde 58 ile İnşaat ve yüzde 40 ile Enerji sektörü takip etti.
• İşten çıkarmada ise katılımcıların yüzde 42’si İlaç sektörünün ilk sırada olduğunu belirtti. Onu yüzde 30 ile Tarım ve yüzde 28 ile Bankacılık takip etti.

Katılımcılar, bu eğilimlerin 2015 yılı için de devam edeceğini düşünüyor.

Doldurulması en zor pozisyon: Kıdemli Teknik Personel

Katılımcıların yüzde 12’si 2014’te uygun aday bulmakta en çok zorlandıkları rolün Kıdemli Teknik Personel ve Teknik Yönetici olduğunu belirtti. Deneyimli Mühendislik ve Yönetici Asistanı rolleri de yüzde 9 oranıyla zor doldurulan diğer iki pozisyon oldu.

2015’te İK “Liderlik” eğitimlerinin peşinde olacak

2015 yılı için İnsan Yönetimi konusunda öne çıkması beklenen konularda ise yüzde 28 ile Yetenek Yönetimi ve Çalışanı Elde Tutma önemli bir farkla ilk sırada geliyor. Yetenek yönetimini ise “Liderlik ihtiyacı” izliyor. Bunun nedeni katılımcıların 2014’te Liderlik ile ilgili planlarını hayata geçirememesi olabilir. Çünkü İK profesyonelleri 2014’te en çok ihtiyaç duyduğu fakat arz/kaynak bulamadığı eğitim programlarının başında Liderlik Eğitimi olduğunu söylüyor, onu Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Mesleki Eğitimler takip ediyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin